הגשת מועמדות

שימו לב! יש לצרף חשבון אינטגרם עם כתובת מלאה או לחילופין שם חשבון אחרי שאתם מצעצים מעקב.
במידה ונוח יותר, ניתן לשלוח תמונות ופרטים ל-WhatsApp שמספרו: 0559137237 בהצלחה!